Kostrådgivning, näringsterapi och funktionsmedicin för en bättre helhetshälsa

ProactiveMedicine

Personlig rådgivning inom Functional Medicine

äpple aaron-burden-380172-unsplash.jpg

Helhetshälsa med ProactiveMedicine

Personlig rådgivning inom Functional Medicine

Hälsokost och livsstilsförändringar kan ge dig bättre hälsa. ProactiveMedicine ser att det går att finna grundorsaker till obalanser i kroppen. Bidragande faktorer kan bl.a. vara näringsbrister, stress, allergier och intoleranser. Obalans kan även bero på tungmetaller och gifter, virus, jäst och svampöverväxt, bakterier eller parasiter. Alla dessa bidrar till olika sjukdomssymptom, som t.ex. trötthet, obalans i mag-och tarmfloran och läckande tarm. De kan belasta immunsystemet, nervsystemet eller orsaka hormonobalanser. Med hjälp av våra metoder tar vi fram åtgärdsförslag och livsstilsförändringar som du kan göra för att nå resultat och förbättra din hälsa.

Våra tjänster

Vi arbetar tillsammans med dig för att långsiktigt förbättra din hälsa.

Vi fokuserar på personlig rådgivning och funktionsmedicin som metodik.

Arbetssätt och inriktning

ProactiveMedicines verksamhet grundas på 5 viktiga principer:

  1. Personlig rådgivning.

  2. Functional Medicine som metodik och grund för analys och åtgärder.

  3. Söker efter orsaker till symptom och obalanser i kroppen, för att inte bara behandla/minska symptom. Bidragande faktorer och grundorsaker kan bl.a. vara näringsbrister, stress, allergier och intoleranser. Obalans kan även bero på tungmetaller och gifter, virus, jäst och svampöverväxt, bakterier eller parasiter. Alla dessa bidrar till olika sjukdomssymptom, som t.ex. trötthet, obalans i mag-och tarmfloran och läckande tarm. De kan belasta immunsystemet, nervsystemet eller orsaka hormonobalanser.

  4. Hälsokost och livsstilsförändringar kan skapa långsiktiga förutsättningar för bättre hälsa.

  5. Vi arbetar under en längre tidsperiod tillsammans med våra kunder för att långsiktigt förbättra hälsan. Vi skräddarsyr vår rådgivning i individuella hälsoplaner, steg för steg.

Functional Medicine

Functional Medicine

Functional Medicine eller Funktionsmedicin på svenska fokuserar på att återställa kroppens optimala funktion. Funktionsmedicin försöker identifiera de underliggande orsaker som bidrar till ohälsa såsom allergener, gifter, stress och inflammatorisk kost.

Kostrådgivning

Kostrådgivning

Kostrådgivningen bygger på näringsterapi. Näringsterapi är ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för hälso- och sjukvård. Terapin beaktar den biologiska individualiteten genom att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer med personliga närings- och livsstilsprogram.

Support till förändring

Support och hälsoplan

Vår funktionsmedicinska support till förändring är en coachningsmetod som fokuserar på att ge stöd. Vi hjälper våra klienter att göra framsteg och skapa positiva resultat i sina liv och förbättra sin hälsa.

Bestående resultat skapas när individen, genom stöd och kunskap, kan ta kontroll och själv påverka sin egen hälsa.

 

Personlig rådgivning

 

Vi arbetar tillsammans med dig för att långsiktigt förbättra din hälsa. Vi skräddarsyr vår rådgivning i dina hälsoplaner steg för steg.

Ta kontroll över din hälsa med Functional Medicine

livet.jpeg

Få en bättre helhetshälsa med ProactiveMedicine

Vi hittar grundorsakerna till dina obalanser

Förr hade vi och våra djur ingen omfattande antibiotikaanvändning och vi rubbade inte vårt cirkadiska system (inre biologiska klockor). Vi hade inga gifter i våra vatten, vi odlade inte mat på utarmade jordar och vi åt inte så mycket processad mat.

Den tid vi nu lever i är en utmaning för vår hälsa och vårt välbefinnande. Utmaningarna vi utsätts för kan bidra till olika infektioner och belastningar i vår kropp och orsaka näringsbrister. Ohälsa visar sig genom en rad olika symptom i vår kropp. Vårt hälsotillstånd kan bero på bl.a. vårt genetiska arv, den miljö vi lever i, vårt val av kost och träning, och vår livsstil.

Vi har fått allt större hälsoproblem och många idag drabbas av kroniska sjukdomar. Mediciner räcker inte för att göra oss friska. De kan vara livsviktiga, men lösningen ligger i att hitta orsaker till problemen och att stötta kroppen på bästa sätt.

 

Intresseanmälan

Vi vill arbeta med klienter som vill lägga ett stort engagemang i att påverka sin hälsa i positiv riktning. Det ger bäst resultat för dig som klient.