5 saker att tänka på om du är intresserad av att bli klient

Det finns några saker det lönar sig att fundera genom innan du blir kund hos oss. Dels tar processen tid och kräver engagemang. Dessutom är det en rätt kostsam investering. Du som lider av kronisk sjukdom kan ha extra mycket nytta av våra tjänster. Det är även viktigt att minnas att alla inte hjälps, även om vi strävar efter att alla ska få så mycket ut av processen som möjligt.

Innan du anmäler intresse - ta del av dessa 5 saker att tänka på.

 
 
5tingatttänkapå.jpg
  1. Kronisk sjukdom - eller förebygga och stärka sin hälsa

Våra tjänster passar alla som vill förbättra sin hälsa, men kan vara särskilt motiverad för dig som har en kronisk sjukdom. Det kan vara mag-tarmsjukdom, diabetes, högt blodtryck, inflammatorisk ledsjukdom eller liknande. Du har i så fall en ansvarig läkare som vi gärna samarbetar med, om du så önskar.

2. Det krävs motivation och det tar tid

Det krävs motivation och det tar tid att genomföra de förändringar som behövs för att förbättra och förstärka sin hälsa. Du får anpassade råd att successivt genomföra förändringar under processens gång.

3. Det kostar ganska mycket pengar

Våra rådgivningskostnader är beroende av omfattningen, som vi gemensamt kommer överens om.

Kostnad för laboratorietester och ev. kosttillskott tillkommer.


4. Många blir hjälpta, men inte alla

Erfarenheten från studier inom Functional Medicine visar att ca 70 % blir bättre. Av dessa 70 % blir ca hälften mycket bättre, den andra hälften något bättre. Den 30 % som inte blir bättre delas generellt in i två olika grupper. En del klarar helt enkelt inte av att följa råd och rekommendationer. För andra beror avsaknaden av resultat på att komplexiteten i sjukdomen överstiger effekten av kost- och livsstilsförändringar. Det är mycket forskning som återstår för att uppnå hälsoförbättringar för alla.

5. Inget Hokus Pokus

De råd du får kan uppfattas som banala, även om de kan ta tid och kräver uthållighet att genomföra. Storheten i vår metod ligger i att vi utarbetar planer som är individuellt anpassade för din hälsostatus och dina behov.

milada-vigerova-78084-unsplash.jpg

intresseanmälan

Redo att påbörja din hälsoresa?

Kontakta oss så hjälper vi dig