Vad är Functional Medicine?

Functional Medicine eller Funktionsmedicin - vad är det?

Fuctional Medicine eller Funktionsmedicin på svenska, är en vetenskapligt baserad utveckling inom medicinen. Functional Medicine undersöker de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa och utgår från att kroppen har en självläkande förmåga. Det gäller bara att ge kroppen rätt förutsättningar.

Individen i fokus - inte sjukdomen

Inom Functional Medicine är individen i fokus - inte sjukdomen. Varje individ är unik, och därför behöver varje människa ett individuellt behandlingsprogram för att nå bästa resultat. Eftersom varje individs unikitet är en viktig aspekt i behandlingen görs en omfattande kartläggning av ditt mående. Denna kartläggning innefattar allt från en omfattande laboratorienalays till matdagbok och frågeformulär. Tillsammans med dig kommer vi fram till vilka åtgärder som kan göra mest skillnad i ditt liv.

Med långsiktig hälsa som ambition

Med de råd du får av oss är tanken att du ska påbörja din process till välmående. Med att stegvis införa fler förändringar och med hjälp av återkommande uppföljning förändrar vi tillsammans ditt beteende och mående.

Läs mer här.