Så här gör vi den initiala analysen och din hälsoplan

Vi går på djupet och försöker kartlägga orsaker till dina hälsoproblem. Du får svara på ett antal frågor, vi ordnar med provtagningar och vi analyserar. Våra rekommendationer kan därför bli individuellt anpassade och vi tar fram korta och långsiktiga råd och planer kring kost, tillskott och livsstilsfrågor.

Alla våra möten sker digitalt med video/telefon.

Initial analys och hälsoplan: steg för steg

initialanalys-halsoplan.png
 

Detta ingår i den initiala analysen och hälsoplanen

 
hälsoplan
  • Klinikarbete med förberedelser, sammanställning och analys av frågeformulär samt matdagbok.

  • Första videomötet: Genomgång och samtal om hälsomål, analys av svaren på frågeformuläret, dina primära symptom samt plan för laboratorietester.

  • Förberedelser av laboratorietester och analys av provresultat.

  • Andra videomötet: Genomgång av laboratorieresultaten och samtal om din Hälsoplan framöver.

  • Dokumenterad Hälsoplan. Hälsoplanen omfattar rekommendationer av kost samt stödjande recept, kosttillskott och livsstilsråd.

  • Den initiala analysen med hälsoprofil och rekommendationer kostar 11.900 SEK, inkl moms. 50 % faktureras efter första videomötet och 50 % när du fått din Hälsoplan.

Kostnad för laboratorietester och kosttillskott tillkommer. De flesta klienter som kommer till oss väljer att ta prover för ca 10.000 – 15.000 SEK som skickas till laboratorier utomlands för att kartlägga din hälsostatus.


Löpande rådgivning för långsiktiga resultat

När du har genomgått den initiala analysen och hälsoplanen är det viktigt att insatser görs stegvis. För att garantera ett så bra resultat som möjligt gör vi återkommande uppföljningar för att utvärdera dina resultat. Vi undviker att rekommendera för många förändringar på en gång, eftersom det är viktigt att alla steg i processen känns genomförbara.

Du hittar mer information om löpande rådgivning här.

 

intresseanmälan

Vill du ta tag i din hälsa?

Kontakta oss så hjälper vi dig