Kostrådgivning för bättre hälsa

ProactiveMedicines kostrådgivning är baserad på näringsterapi. Näringsterapi är en kraftfull väg att omfamna läkning och förebyggande av ohälsa. Tankesättet grundar sig på näringsvetenskap i främjandet av hälsa. Vi undersöker kopplingen mellan genetik, vår unika biokemi, livsstil och miljöfaktorer och hur dessa relaterar till och påverkar uppkomst och progression av sjukdom. Vår näringsterapeut arbetar med att definiera och hitta obalanser hos våra klienter. Det kan handla om både brister och för stora intag av olika näringsämnen.

Det viktigaste instrumentet för att hitta obalanser är att ställa frågor om klienten och personens sjukdomshistoria och levnadsvanor. Det är frågan om både specifika och allmänna frågor som kan lyfta fram obalanser. De som vänder sig till näringsterapeuter är ofta personer som länge tampats med vissa problem, ofta diffusa, och som är på jakt efter en lösning.

 
h%C3%A4lsoplan

Personifierade hälsoplaner

Personifierade hälsoplaner lägger grunden för att återställa individuella biokemiska obalanser genom kost, kosttillskott och livsstil.

Grunden till din hälsoplan är resultaten från de analyser och tester vi gör, tillsammans med svaren från våra omfattande frågeformulär och andra observationer. Genom att analysera din unika biokemi i kombination med livsstil och miljöfaktorer arbetar vi fram en individuell hälsoplan, anpassad för dig.

Du får en hälsoplan baserad på just din hälsa och dina förutsättningar. Vi skriver inte ut mediciner och ersätter inte traditionell läkarvård. Vid alarmerande symptom rekommenderar vi alltid läkare.  

näringslära

Näringsterapi

Med hjälp av näringsterapi identifierar och bedömer vi potentiella näringsobalanser. Vi förstår hur dessa kan bidra till individens symtom och hälsoproblem. Det är relevant, både för personer som vill förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, och för dem med kroniska tillstånd.

Näringsterapi är ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för hälso- och sjukvård som beaktar varje persons biologiska individualitet. Det syftar till att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer genom personliga närings- och livsstilsråd.

Våra legitimerade näringsterapeuter har alla de verktyg som behövs för att hitta lösningen på just dina utmaningar.

komplement.jpeg

Ett komplement

Functional Medicine är ett fungerande komplement till traditionell läkarvård.