Få en ökad förståelse för din egen hälsa

Med Functional Medicine som metodik fokuserar vi på att återställa kroppens optimala funktion. Vi identifierar de underliggande orsakerna som bidrar till ohälsa, såsom allergener, gifter, stress och inflammatorisk kost.

ProactiveMedicine stärker dig i dina möjligheter att ta kontroll över din hälsa. Du får en egen dokumenterad Hälsoplan i flera steg. Vi mäter och följer din hälsoutveckling och vi hjälper dig att genomföra dina kost-och livsstilsförändringar.

Vår målsättning är att våra klienter ska få en ökad förståelse och ett bra förhållningssätt till sin egen hälsa.

 
 

Sofia Dahlgren
BA(Hons) MFA Dip CNM mBANT mCNHC mIFM

 

Sofia är registrerad Näringsterapeut och har studerat på The College of Naturopathic Medicine i London. Hon har även tagit sin examen i Functional Medicine AFMCP hos The Institute for Functional Medicine i USA där hon fortsätter sin vidareutbildning.

Hon är registrerad med British Association for Nutritional therapists (BANT), the Complementary and Natural Healthcare council (CNHC), Näringsmedicinska terapeutförbundet (NMTF) samt the Institute of Functional Medicine (IFM).

Sofia tog kontroll över sin egen hälsa

Sofia hade aldrig ifrågasatt hälsa innan hennes mamma gick bort i en allvarlig sjukdom. Livet och hälsan var något Sofia alltid hade tagit för givet. Vid denna tid studerade hon Fine Art i London och att se sin mamma kämpa en förlorad kamp mot sjukdomen var traumatiskt.

Långt senare började Sofia själv uppleva olika symptom på ohälsa såsom trötthet, övervikt, hormonobalanser, hudproblem, kostintoleranser, infektioner och humörsvängningar. Hon fick en diagnos på en autoimmun sjukdom. Sjukdomen var besvärande, den blev en del av hennes identitet och hon glömde hur det var att känna livsglädje.

Sofia mindre profile copy.jpg

"Jag kommer ihåg att jag vaknade en morgon med en tomhet som jag aldrig hade känt förut. Känslor av hjälplöshet växte ur min egen erfarenhet av att vara sjuk. Min kreativitet hade försvunnit och jag hade förlorat lusten för livet. Då frågade jag mig själv: Varför blir vi egentligen sjuka?"

Genom att undersöka naturliga sätt att läka började Sofia intressera sig för medicinska egenskaper hos olika livsmedel. Hon ändrade sin kost, vilket gav henne en känsla av att själv kunna ta kontroll över sin hälsa. Hon märkte att hon långsamt fick ordning på sin vikt och kände sig mindre trött. Många symptom på ohälsa började försvinna och hela hennes hälsa förbättrades.

Förverkligandet av kostens kraft blev en livsförändrande erfarenhet. Det ledde till att Sofia började studera Näringsmedicin och sedan Funktionsmedicin. Med hjälp av Näringsmedicin och Funktionsmedicin har Sofia tagit kontroll över sin egen hälsa.

Sofia arbetar nu med att hjälpa våra klienter till bättre hälsa!

 
 

Mariana Burenstam Linder
VD och klienters förändringssupport

 
mariana.jpg

Mariana är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat många år inom näringslivet i olika funktioner. Hon har bland annat varit IT-chef, VD för olika konsult- och rådgivningsföretag, samt innehaft styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag. Hon är också grundare till Burenstam & Partners som är ett finansiellt rådgivningsföretag.

”Som ekonom och finansiell rådgivare, såg jag en möjlighet att utveckla denna roll för den viktigaste frågan vi har. Nämligen vår hälsa och vårt välbefinnande!”

Sökte ett komplement till traditionell läkartradition - fann Functional Medicine

Mariana är gift med en läkare och väl införstådd med sjukvårdens möjligheter, långvariga tradition av vetenskaplig utveckling och evidensbaserad behandling. Hon har också sett behovet av att komplettera sjukvården.  Hon har länge sökt efter kunskap och vetenskapligt beprövade metoder för det som individen själv kan påverka för att förbättra sin hälsa och välmående.

Mariana har själv genomgått en hälsoresa och vet vad det innebär att göra en livsstilsförändring.

”Jag läste allt som jag kom över och märkte hur svårt det var att veta vad som var rätt och fel för just mig och min sjukdom. En del saker är forskare eniga om, annat inte. Det blir förvirrande.”

“Jag träffade många läkare och andra hälsoutbildade personer, men hade svårt att finna något som kändes helt rätt. Tills jag en dag stötte på Functional Medicine och Näringsmedicin i en kraftfull kombination. Där fann jag en trovärdig metodik och kompetens att hjälpa människor till bättre hälsa.”

Fascinerad av motivation och förändringsvilja

Mariana har också sett hur personer som fått en sjukdom kan vara mycket motiverade men ändå ha svårt att få till en ändring i vardagen. Både kring vad de äter och hur de lever på olika plan som sömn, återhämtning, träning och andra områden som kan vara viktiga för dem.

Peter Drucker, som var en känd professor i USA, talade ofta om just hur svårt det är att genomföra förändringar - The gap between knowing and doing. Eftersom Mariana alltid varit intresserad av människor och mänskliga beteenden, är det naturligt att vilja bidra till en positiv förändring.

”Jag vill hjälpa människor att göra det som krävs för att genomföra sina hälsoplaner och förbättra sin hälsa.”

Mariana kompletterar för närvarande sin långa erfarenhet som finansiell rådgivare och utbildar sig till funktionsmedicinsk hälsocoach/förändringssupport inom Functional Medicine i USA. Det ger henne bättre verktyg för att hjälpa andra att åstadkomma förändringar i sin livsstil för bestående positiva resultat.

 

Redo att påbörja din hälsoresa?

Anmäl ditt intresse.

5 saker att tänka på innan du blir klient hos oss

Det finns några saker det lönar sig att fundera genom innan du blir kund hos oss. Dels tar processen tid och kräver engagemang. Dessutom är det en rätt kostsam investering. Du som lider av kronisk sjukdom kan ha extra mycket nytta av våra tjänster. Det är även viktigt att minnas att alla inte hjälps, även om vi strävar efter att alla ska få så mycket ut av processen som möjligt.

Läs mer om detta här.