Priser

I alla våra tjänster ingår omfattande analyser och utredningar av din hälsa.

Initial analys och hälsoplan, 11.900 SEK (inkl moms)

 
pris & info

Den Initiala analysen och hälsoplanen omfattar: 

 • Sammanställning och analys av ett omfattande frågeformulär, matdagbok samt dina hälsomål.

 • Nybesöksmöte, samt plan för laboratorieprover som bäst kan öka vår förståelse av din hälsostatus.

 • Laboratorietester och analys av provresultat. Laboratorieproverna kräver en del planering och att du avsätter tid för att göra dessa.

 • Återbesöksmöte, med genomgång och diskussion av dina provresultat och våra initiala rekommendationer.

 • Dokumenterad personlig Hälsoplan; som omfattar rekommendationer om kost, kosttillskott och livsstilsråd. 

  Kostnad för laboratorietester och kosttillskott tillkommer. De flesta klienter som kommer till oss väljer att ta prover för ca 10.000 – 15.000 SEK, som skickas till laboratorier utomlands för att få sin hälsostatus kartlagd. Läs mer här

Läs mer om den initiala analysen här.


Återbesök och uppdaterad hälsoplan 2.100 SEK (inkl moms)

Videomöte ca 40 min, enbart för befintliga klienter

 • Möte med genomgång och diskussion av dina erfarenheter av den senaste Hälsoplanen.

 • Diskussion och utvärdering av framgång.

 • Rekommendationer och plan för nästa steg

 • Uppdatering av hälsoplan

Återbesök inklusive analys av laboratorieprover 4.300 SEK (inkl moms)

Ca 45-60 min, enbart för befintliga klienter

 • Återbesök 45-60 min: Möte med genomgång och diskussion av dina erfarenheter av den senaste Hälsoplanen.

 • Genomgång av laboratorieresultat.

 • Du får en uppdaterad Hälsoplan för nästa steg.

 • Kostnad för laboratorieprover tillkommer.

Läs mer om återbesök här.


ta tag i din hälsa.JPG

Vill du ta tag i din hälsa?

Kontakta oss så hjälper vi dig