Uppföljning och rådgivning för långsiktiga resultat

Återbesök för uppföljning, fortsatt rådgivning och långsiktigt arbete

När du fått råd kring vad du bör göra är det bra att genomföra förändringar stegvis. Sedan gör vi återkommande uppföljningar för att utvärdera resultatet av insatserna. Ofta behöver du även göra en del justeringar under resans gång.

Hälsorekommendationerna sker stegvis, i takt med din individuella process och förmåga. Vi rekommenderar inte för många eller för stora förändringar på en gång, utan planerar dessa allteftersom. Vi dokumenterar löpande vår rådgivning till dig i Hälsoplaner.

Uppföljning och rådgivning: steg för steg

uppföljninglöpanderådgivning.png
 

Återbesök och uppdaterad hälsoplan, exklusive provtagning

(OBS - endast för befintliga klienter)

För återkommande uppföljningsmöten går det bra att boka in ett videomöte - 45-60 min.

Ett återbesökstillfälle kostar 2.100 SEK (inkl moms) och inkluderar:

 
uppföljninglöpanderådgivning.jpg
  • Inför varje återbesök fyller du i ett nytt frågeformulär, som vi sammanställer och förbereder.

  • Möte med genomgång och diskussion av dina erfarenheter av den senaste Hälsoplanen. Vi diskuterar ditt hälsotillstånd, utvärderar vad som gått bra och vad som har känts utmanade. Vi talar om eventuella frågor i relation till våra rekommendationer och resonerar om nästa steg och vidareutveckling.

  • Du får en uppdaterad Hälsoplan för nästa steg.


Återbesök och uppdaterad hälsoplan, inklusive ny provtagning

(OBS - endast för befintliga klienter)

Ett återbesökstillfälle kostar 4.300 SEK (inkl moms), inkl. ny provtagning och inkluderar:

  • Inför varje återbesök fyller du i ett nytt frågeformulär, som vi sammanställer och förbereder.

  • Återbesök 45-60 min: Möte med genomgång och diskussion av dina erfarenheter av den senaste Hälsoplanen. Vi diskuterar ditt hälsotillstånd, utvärderar vad som gått bra och vad som har känts utmanade. Vi talar om eventuella frågor i relation till våra rekommendationer och resonerar om nästa steg och vidareutveckling.

  • Du tar ev fler/uppföljande prover. Se ovan ang kostnad för laboratorieprover.

  • Genomgång av laboratorieresultat.

  • Du får en uppdaterad Hälsoplan för nästa steg.

återbesökuppdateradhälsoplan.jpg

intresseanmälan

Vill du bli kund hos oss?

Läs genom våra fem tips innan du fyller i intresseanmälan.