Functional Medicine
(Funktionsmedicin)

Functional Medicine, eller Funktionsmedicin på svenska, är en vetenskapligt baserad utveckling inom medicinen. Functional Medicine undersöker de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Man utgår från att kroppen har en självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar.

Främja kroppens läkningsförmåga med Funtional Medicine

Kroppens egen läkningsförmåga kan främjas genom att undvika faktorer som hindrar läkning och genom att ge kroppen vad den behöver för att optimera läkning. Functional Medicine använder ett systemorienterat tillvägagångssätt och ser HELA kroppen som ett integrerat system. Vi fokuserar på att undersöka de underliggande orsakerna som bidrar till sjukdom och ohälsa.

  • Individen står i fokus, inte sjukdomen.

  • Varje individ är unik. Funktionsmedicinen skapar en förståelse för personens biokemiska individualitet, genetiska och miljömässiga förutsättningar. Vi har alla en personlig genetisk och biokemisk uppsättning som ger specifika förutsättningar. Det gäller allt från livshistoria, känslighet för miljöpåverkan, kroppsfunktioner, näringsstatus till inre biokemi.

  • Functional Medicine förebygger sjukdom och ohälsa genom att identifiera obalanser i kroppens organ-och systemfunktioner och sedan stödja dessa. Detta görs genom olika laboratorietester som fokuserar på att identifiera bland annat olika faktorer som kan bidra till inflammation, hormonobalanser, signalsubstanser och näringsstatus. Här undersöks allt från vitaminer, mineraler, fettsyror till antioxidanter. Vi korrigerar dessa för att optimera funktionen av kropp och sinne.

  • Funktionsmedicin fokuserar på långvarig och långsiktig hälsa genom att stötta kroppens egen läkningsförmåga. Vi återställer kroppens funktioner för att uppnå bästa möjliga hälsa. Genom att undvika och ta bort de faktorer som bidrar till ohälsa och tillföra de förutsättningar som främjar hälsa och kroppens egna läkningsförmåga når vi långsiktiga resultat.

  • Functional Medicine förstår kopplingar mellan den inre och yttre fysiska kroppen och mellan mental och fysisk balans. Vi förstår även hur dessa påverkar hälsan.

  • Vi stärker individen genom stöd och kunskap och genom att aktivt ta kontroll. Med hjälp av Functional Medicine kan du själv påverka din egen hälsa.

“Functional Medicine is medicine by cause, not by symptom. Practitioners don’t, intact, treat disease. We treat your bodies ecosystem. We get rid of the bad stuff, put back in the good stuff, and because your body is an intelligent system – it does the rest.”

Mark Hyman MD, bl.a. president of clinical affairs of the Institute for Functional Medicine


Kostrådgivning för bättre hälsa

ProactiveMedicines kostrådgivning är baserad på näringsterapi. Näringsterapi är en kraftfull väg att omfamna läkning och förebyggande av ohälsa. Tankesättet grundar sig på näringsvetenskap i främjandet av hälsa. Vi undersöker kopplingen mellan genetik, vår unika biokemi, livsstil och miljöfaktorer och hur dessa relaterar till och påverkar uppkomst och progression av sjukdom.

Personifierade hälsoplaner och näringsterapi

Med hjälp av näringsterapi identifierar och bedömer vi potentiella näringsobalanser. Vi förstår hur dessa kan bidra till individens symtom och hälsoproblem. Det är relevant, både för personer som vill förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, och för dem med kroniska tillstånd.

Näringsterapi är ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för hälso- och sjukvård som beaktar varje persons biologiska individualitet. Det syftar till att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer genom personliga närings- och livsstilsråd.

Personifierade hälsoplaner lägger grunden för att återställa individuella biokemiska obalanser genom kost, kosttillskott och livsstil.


Funktionsmedicin + kostrådgivning

Med hjälp av Funktionsmedicin fokuserar vi på att återställa kroppens optimala funktion. Vi identifierar underliggande faktorer som bidrar till sjukdom och ohälsa.  Vi främjar kroppens egen läkningsförmåga genom att ge den de förutsättningar som den behöver. Styrkan i ProactiveMedicine’s hälsorekommendationer ligger i kombinationen av näringsterapi och Functional Medicine.

Ett fungerande komplement till traditionell läkarvård

Du får en hälsoplan baserad på just din hälsa och dina förutsättningar. Vi skriver inte ut mediciner och ersätter inte traditionell läkarvård. Vid alarmerande symptom rekommenderar vi alltid läkare.  

Support till förändring

Vår funktionsmedicinska support till förändring är en metod för coachning. Vi fokuserar på att ge stöd och hjälpa våra klienter att göra framsteg och skapa positiva resultat i sina liv. Tillsammans jobbar vi stegvis till förbättrat mående och förbättrad hälsa.  

Bestående resultat skapas när individen genom stöd och kunskap kan ta kontroll och själv påverka sin egen hälsa.