Hur vi arbetar

 

Vi arbetar tillsammans med dig för att långsiktigt och hållbart förbättra din hälsa.

ProactiveMedicine skräddarsyr steg för steg rekommendationer, utifrån din personliga hälsoprofil och livssituation. Våra rekommendationer grundar sig på laboratorietester, kost- och livsstilsråd samt olika kosttillskott.

Functional Medicine - Ett komplement till traditionell sjukvård

Vi letar efter, och försöker identifiera, grundorsaker och bidragande faktorer som kan ha haft negativ inverkan på din hälsa. Anledningarna till ohälsa kan vara många - livsstil, allergener, gifter, mikrober, näringsbrister och nedsatt funktion i olika organ. ProactiveMedicine och de tjänster vi erbjuder är ett komplement till sjukvården.

Vi arbetar med att motverka inflammation och infektion genom att förbättra just dina specifika biokemiska obalanser. Att göra detta främjar funktionen i dina organ. Vi försöker identifiera och ta bort sådant som du och din kropp inte mår bra. Samtidigt lägger vi till vad din kropp sannolikt behöver för att fungera bättre. Det kan innebära att tillsätta t.ex. vitaminer, mineraler, fettsyror och antioxidanter.

En hälsoplan för bestående livsstilsförändringar

Det kan vara svårt att ta till sig analyser och rekommendationer. För att underlätta för våra klienter, dokumenterar vi därför Hälsoplaner, mäter resultat i hälsoutveckling och stöttar individuellt för att uppnå bestående livsstilsförändringar.

 • Du får hälsorekommendationer som är personligt anpassade och dokumenterade i stegvisa Hälsoplaner.

 • Vi mäter och följer din hälsoutveckling.

 • Vi erbjuder även stöd och coachning för att öka dina chanser att åstadkomma positiva och bestående förändringar. Detta gäller allt från livsstil till sömn, stress, kost- och motionsvanor.

 • Vi samarbetar gärna med dig som aktivt vill förändra din hälsa, eller vill försöka förebygga sjukdom. För att nå resultat måste du vara motiverad och verkligen vilja/kunna förändra sina vanor och beteenden. För att lyckas måste du lägga både egen tid och engagemang på att åstadkomma resultat.  

En behandlingsstrategi siktar på långsiktig och varaktig hälsa, genom att återställa kroppens normala och optimala funktioner. Vi arbetar tillsammans med dig för att försöka uppnå ett tillstånd av optimal hälsa. Ett positivt tillstånd av vitalitet och livsglädje.

 
 

Hur det går till

Initial analys och Hälsoplan

Vi går på djupet och försöker kartlägga orsaker till dina hälsoproblem. Du får svara på ett antal frågor, vi ordnar med provtagningar och vi analyserar. På basen av detta tar vi fram korta och långsiktiga rekommendationer och planer om kost, tillskott och livsstilsfrågor. Resultatet baseras på individuellt anpassade råd.

Alla våra möten sker digitalt med video/telefon.

Proactive Medicine process 1

Den initiala analysen för att ta fram en hälsoprofil och rekommendationer kostar 9.600 SEK. Priset inkluderar:

 • Klinikarbete med förberedelser, sammanställning och analys av frågeformulär samt matdagbok.

 • Nybesöksmöte, sammanfattning av Nybesök med initiala kostrekommendationer, livsstilsråd samt plan för laboratorieanalyser.

 • Förberedelser av laboratorietester och analys av provresultat.

 • Återbesöksmöte, journalarbete som sammanfattning av återbesök och analys för fortsatt utveckling.

 • Dokumentation till dig som klient med stegvisa Hälsoplaner.

Kostnad för laboratorietester tillkommer för den initiala hälsoanalysen. De flesta klienter som kommer till oss väljer att ta prover för ca 15.000 – 20.000 SEK som skickas till laboratorier utomlands för att kartlägga din hälsostatus.

Uppföljning och löpande rådgivning

Återbesök för uppföljning, fortsatt rådgivning och långsiktigt arbete

När du fått råd kring vad du bör göra är det bra att genomföra förändringar stegvis. Sedan gör vi återkommande uppföljningar för att utvärdera resultatet av insatserna. Ofta behöver du även göra en del justeringar under resans gång.

Hälsorekommendationerna sker stegvis, i takt med din individuella process och förmåga. Vi rekommenderar inte för många eller för stora förändringar på en gång, utan planerar dessa allteftersom. Vi dokumenterar löpande vår rådgivning till dig i Hälsoplaner.

Proactive Medicine process 2

Återbesök inkl provtagning, resultatgenomgång och uppdaterad Hälsoplan

För att uppnå önskade resultat behöver vi jobba en längre period tillsammans. Återbesök för att följa resultat och vidare Hälsoplaner sker regelbundet, efter överenskommelse. Ett återbesökstillfälle kostar 3.500 SEK och inkluderar:

 • Inför varje återbesök fyller du i ett nytt frågeformulär, som vi sammanställer och förbereder.

 • Återbesök 45-60 min: Möte med genomgång och diskussion av dina erfarenheter av den senaste Hälsoplanen. Vi diskuterar ditt hälsotillstånd, utvärderar vad som gått bra och vad som har känts utmanade. Vi talar om eventuella frågor i relation till våra rekommendationer och resonerar om nästa steg och vidareutveckling.

 • Du tar ev fler/uppföljande prover. Se ovan ang kostnad för laboratorieprover.

 • Genomgång av laboratorieresultat.

 • Du får en uppdaterad Hälsoplan för nästa steg. Hälsoplanen omfattar rekommendationer av kost samt stödjande recept, kosttillskott och livsstilsråd.

Återbesök och uppdaterad Hälsoplan; exkl. provtagning med analys

För återkommande uppföljningsmöten går det bra att boka in ett videomöte - 30 min. Efter mötet får Kostnad: 1.750 SEK plus moms (OBS - endast för befintliga klienter).

 • Inför varje återbesök fyller du i ett nytt frågeformulär, som vi sammanställer och förbereder.

 • Återbesök 30 min: Möte med genomgång och diskussion av dina erfarenheter av den senaste Hälsoplanen. Vi diskuterar ditt hälsotillstånd, utvärderar vad som gått bra och vad som har känts utmanade. Vi talar om eventuella frågor i relation till våra rekommendationer och resonerar om nästa steg och vidareutveckling.

 • Du får en uppdaterad Hälsoplan för nästa steg. Hälsoplanen omfattar rekommendationer av kost samt stödjande recept, kosttillskott och livsstilsråd.

5 punkter att fundera på om du är intresserad av att bli klient

 1. Kronisk sjukdom: Våra tjänster passar alla som vill förbättra sin hälsa, men kan vara särskilt motiverad för dig som har en kronisk sjukdom. Det kan vara mag-tarmsjukdom, diabetes, högt blodtryck, inflammatorisk ledsjukdom eller liknande. Du har i så fall en ansvarig läkare som vi gärna samarbetar med, om du så önskar.

 2. Det tar tid: Du får fylla i omfattande frågeformulär vid flera tillfällen. Det tar även tid att genomföra de förändringar som behövs för kost- och livsstilsråden som du får under processens gång.

 3. Det kostar pengar: Våra rådgivningskostnader är beroende av omfattningen, som vi gemensamt kommer överens om.

 4. Många blir hjälpta, men inte alla: Erfarenheten från studier inom Functional Medicine visar att ca 70 % blir bättre. Av dessa 70 % blir ca hälften mycket bättre, den andra hälften något bättre. Den 30 % som inte blir bättre delas generellt in i två olika grupper. En del klarar helt enkelt inte av att följa råd och rekommendationer. För andra beror avsaknaden av resultat på att komplexiteten i sjukdomen överstiger effekten av kost- och livsstilsförändringar. Det är mycket forskning som återstår för att uppnå hälsoförbättringar för alla.

 5. Inget hokus pokus: De råd du får kan uppfattas som banala, även om de kan ta tid och kräver uthållighet att genomföra. Storheten i vår modell ligger i att vi utarbetar planer som är individuellt anpassade för din hälsostatus och dina behov.