Detta är funktionsmedicin

Functional Medicine, eller Funktionsmedicin på svenska, är en vetenskapligt baserad utveckling inom medicinen. Functional Medicine undersöker de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Man utgår från att kroppen har en självläkande förmåga om den bara ges rätt förutsättningar.

Främja kroppens läkningsförmåga med Funtional Medicine

Kroppens egen läkningsförmåga kan främjas genom att undvika faktorer som hindrar läkning och genom att ge kroppen vad den behöver för att optimera läkning. Functional Medicine använder ett systemorienterat tillvägagångssätt och ser HELA kroppen som ett integrerat system. Vi fokuserar på att undersöka de underliggande orsakerna som bidrar till sjukdom och ohälsa.

 
functionalmedicine

Individen i fokus, inte sjukdomen

Varje individ är unik. Funktionsmedicinen skapar en förståelse för personens biokemiska individualitet, genetiska och miljömässiga förutsättningar. Vi har alla en personlig genetisk och biokemisk uppsättning som ger specifika förutsättningar. Det gäller allt från livshistoria, känslighet för miljöpåverkan, kroppsfunktioner, näringsstatus till inre biokemi.

Functional Medicine förebygger sjukdom och ohälsa genom att identifiera obalanser i kroppens organ-och systemfunktioner och sedan stödja dessa. Detta görs genom olika laboratorietester som fokuserar på att identifiera bland annat olika faktorer som kan bidra till inflammation, hormonobalanser, signalsubstanser och näringsstatus. Här undersöks allt från vitaminer, mineraler, fettsyror till antioxidanter. Vi korrigerar dessa för att optimera funktionen av kropp och sinne.

l%C3%A5ngvarigh%C3%A4lsa

Återställ kroppens funktioner för långvarig hälsa

Funktionsmedicin fokuserar på långvarig och långsiktig hälsa genom att stötta kroppens egen läkningsförmåga. Vi återställer kroppens funktioner för att uppnå bästa möjliga hälsa. Genom att undvika och ta bort de faktorer som bidrar till ohälsa och tillföra de förutsättningar som främjar hälsa och kroppens egna läkningsförmåga når vi långsiktiga resultat.

Functional Medicine förstår kopplingar mellan den inre och yttre fysiska kroppen och mellan mental och fysisk balans. Vi förstår även hur dessa påverkar hälsan.

Vi stärker individen genom stöd och kunskap och genom att aktivt ta kontroll. Med hjälp av Functional Medicine kan du själv påverka din egen hälsa.

kroppensläkning.jpeg

Funktionsmedicin

“Functional Medicine is medicine by cause, not by symptom. Practitioners don’t, intact, treat disease. We treat your bodies ecosystem. We get rid of the bad stuff, put back in the good stuff, and because your body is an intelligent system – it does the rest.”

Mark Hyman MD, bl.a. president of clinical affairs of the Institute for Functional Medicine