Labbtester

Ta reda på underliggande orsaker genom funktionsmedicinska laboratorietester som skickas till England/USA.

Till ProactiveMedicine arbetar med flera världsledande internationella laboratorier för att få bästa möjliga information och analysunderlag för att hjälpa våra kunder.

I våra analyser använder vi omfattande frågeformulär, kostdagböcker, och avancerade laboratorietester. Genom att undersöka dina biokemiska och genetiska obalanser kan vi ge dig bättre förutsättningar att nå en bättre helhetshälsa.

Ta reda på underliggande orsaker genom funktionsmedicinska laboratorietester som skickas till England/USA och få en vetenskaplig analys av din biokemi och vad som kan ligga bakom dina hälsobesvär.

Här ser du några av de tester vi använder.

GI Effects

Detta test identifierar eventuella patogener som bakterier, svamp och parasiter. Testet ger även en djupare inblick i din tarmflora och mag-och tarmfunktion. Avföringstest som du tar hemma.

NutrEval

Detta test identifierar eventuella näringsbrister som vitaminer, mineraler, antioxidanter, fettsyror, toxiner samt övre mag-och tarmfunktion. Urinprov som du tar hemma, samt blodprov som tas hos sköterska.

GI Functional Blood Chemistry Profile

FIT - Test

Denna analys är en biokemisk utvärdering av glukos- och lipidmetabolism, njurfunktion, binjurefunktion, leverfunktion, sköldkörtel- och bisköldkörtelfunktion samt järn- och inflammationsstatus. Blodprov som du tar hos sköterska.

Dutch Complete (Adrenal and Sex hormone)

DUTCH Complete är ett omfattande test för att mäta nivåer på köns- och stresshormoner. Man använder en kombination av urin- och salivprover som samlats in under dagen för att utvärdera hormonnivåer, metaboliter och organiska syror för att ge en överblick över hormonell hälsa.

Thyroid Plus - Sköldkörtelprov

Detta test är ett effektivt sätt att få en fullständig bild av sköldkörtelns hälsostatus. Sköldkörtelobalanser kan bl.a ge symptom som trötthet, depression, förstoppning, huvudvärk, PMS, viktökning, ångest/panikattacker, minnes- och koncentrationsproblem, muskel- och ledvärk, och sämre libido.

Sköldkörtelstesterna som utförs av vårdcentralen mäter vanligtvis bara nivåerna av TSH och T4. Detta indikerar om det finns en allvarlig sköldkörtelpatologi men den ger ingen information om orsaken till problemet. Dessa tester tar inte heller upp problem som uppstår till följd av att T4 inte konverteras ordentligt till T3. Testet är ett blodprov som du tar hos sköterska.

Cardio Check

Testet omfattar en rad markörer som indikerar ev. hjärt-kärlproblematik.

Övervikt, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer är alla kända riskfaktorer men det finns allt fler bevis på att inflammation, höga blodsockernivåer och höga homocysteinnivåer också har betydelse för hjärt-kärlhälsan. Dessutom indikerar den senaste forskningen att det inte bara är hur höga kolesterolnivåerna är, utan vilken typ av kolesterol som finns, partikelstorleken och närvaron eller frånvaron av andra lipoproteiner som verkligen påverkar din kardiovaskulära risk. Många som tex. får en hjärtattack har normalt blodtryck och kolesterol. Cardio check tar en helhetssyn på hjärt-kärlhälsa och bedömer ett stort utbud av markörer.

Detta test rekommenderas för personer som har:

  • En familjehistoria med hjärt-kärlsjukdomar och som vill ha en mer fullständig bild av sin hjärt-kärlhälsa.
  • Har/har haft kardiovaskulär problematik och som vill ha mer information för att bättre hantera sin hjärt-kärlhälsa.
  • Höga kolesterolvärden och vill bedöma sin kardiovaskulära risk.

FIT - Test

FIT-testet använder unika, patenterade metoder för att detektera både IgG-antikroppar och komplementprotein C3d. Mekanismen bakom IgG-immunkomplexdriven inflammation är centrerad kring aktiveringen av C3d så genom att använda dessa kombinerade markörer ökar FIT-testet pålitligheten och effektiviteten för matkänslighetstest betydligt. Testet mäter 132 livsmedel inklusive mejeri, spannmål, frukt, tillsatser, grönsaker, bönor, kryddor, fisk, kött, nötter, extrakt, fjäderfä, frön, skaldjur och mikrober för candida och jäst (bageri och bryggeri). Testet är lämpligt för en mängd olika symtom relaterade till områden som hud, matsmältning, energi, andning, säsongsallergier, muskel- och skeletthälsa och psykiskt välbefinnande. Blodfläcksanalys som du gör hemma.

Funktionsmedicinska laboratorier

ProactiveMedicine erbjuder avancerade och seriösa tester med laboratorier som har god erfarenhet och rykte. Vill du veta mer om de olika laboratorierna vi samarbetar med?