Hur vi jobbar

För att proaktivt kunna optimera din hälsa behöver vi tillbringa tid tillsammans, lyssna och diskutera. Och ta en väldig massa prover.

Vårt jobb är att identifiera eventuella obalanser i kroppen och få den i balans igen. På så sätt får människor de bästa förutsättningarna att hålla sig fria från sjukdom i framtiden. Ibland blir man sjuk ändå, men även då kan mat vara medicin. Tillsammans med de läkemedel som läkare förskriver, om man tar mediciner.

Att varje människa är unik är sant, men aldrig är det så sant som inom vårt område.
För att proaktivt kunna optimera kundens hälsa behöver vi tillbringa tid tillsammans, lyssna och diskutera. Och ta en väldig massa prover.

Till vår hjälp har vi evidensbaserad forskning, några av de mest välrenommerade laboratorierna i världen och erfarna näringsterapeuter.

Vi ger dig en handlingsplan för hur du ska äta, sova, slappna av och träna. Genomförandekraften har du, men vi finns med, hela vägen.

Vi vet hur svindlande skönt det är när belöningen kommer i form av ökad ork och livskraft.

Vi kallar det proaktiv medicin. Varken mer eller mindre.

Analys och kartläggning

ProactiveMedicine arbetar med funktionsmedicin som metodik, och är därför intresserade av varje individs biokemiska och genetiska unicitet. Vi kartlägger din hälsohistorik och aktuell hälsostatus genom omfattande frågeformulär, matdagböcker och avancerade laboratorietester.

Genom att söka efter underliggande orsaker och triggers av dysfunktion, kan vi med hjälp av funktionsmedicin förstå hur viktiga kroppsprocesser påverkas. Vissa förekommer på cellnivå och involverar hur celler fungerar, reparerar och underhåller sig själva. Dessa processer är relaterade till större funktioner, såsom:

Hur din kropp avgiftar sig själv

Reglering av hormoner och signalsubstanser

Matsmältning och upptag av näringsämnen

Hur din kropp avgiftar sig själv

Reglering av hormoner och signalsubstanser

Matsmältning och upptag av näringsämnen

Energiproduktion

Inflammation och immunsystem

Psykologiskt välmående

Energiproduktion

Inflammation och immunsystem

Psykologiskt välmående

Vi analyserar även:

Hälsoplaner

Förutom personliga hälsoplaner handlar det också om att STÖDJA och UTBILDA våra kunder till optimal hälsa. Ökad förståelse och medvetenhet främjar god följsamhet och är ett kraftfullt verktyg till förändring.

Vi stöttar dina specifika obalanser och näringsbrister och arbetar med att återupprätta balansen i din kropp och ditt sinne.

Vi tar bort det som inte är bra, och lägger till det som gynnar dig. Du får kort-och långsiktiga rekommendationer i Hälsoplaner som utvecklas steg för steg, för dina personliga behov.

Åtgärder kan komma att inkludera mat- och livsstilsråd (fysisk aktivitet, sömn, stresshantering mm) samt kosttillskott.

Vi testar oss fram tillsammans, för att få klarhet i vilka bestående förbättringar som du kan uppnå.

Råd och rekommendationer dokumenteras

Du får rådgivningen, dels muntligt under våra möten och dessutom i Hälsoplaner efter varje möte, som stöd för din egen utveckling. Våra kunder tycker det är värdefullt att även få en skriftlig dokumentation, som de kan använda i vardagen.

Digitala möten

Våra möten sker digitalt med videomöte.

Vad som krävs av dig - motivation och tålamod

Strategin hjälper vi dig med, genomförandekraften har du. Var beredd att avsätta tid varje dag för livsstilsförändringar och maten du äter.

Förändringar sker inte över en natt. Att förändra vanor tar också tid. Du behöver tålamod för att nå ditt bästa möjliga jag.

Vi hjälper och stöttar dig hela vägen. I början har vi ett ganska intensivt samarbete för att sedan glesa ut våra möten allt eftersom. Ofta tar det 6 – 24 månader av gemensamt arbete och uppföljning, för att nå hållbara resultat

En del av våra råd är tidsbegränsade och inte för resten av ditt liv. Vissa åtgärder behöver tillämpas strikt under en period. Det kan betyda att följa våra rekommendationer till 100% för att etablera nya vanor. På längre sikt kan målet vara att leva lite mer efter en ”80/20” målsättning.

Det handlar om att göra positiva och informerade val som gynnar dig. Vardagen är viktig – det är vad du gör varje dag som spelar roll för framtiden.

Våra kunder upplever märkbart förbättrad hälsa och livskvalitet!

Därför ska du vända dig till oss

Vi hjälper dig förbättra kroppens funktioner.

Varje individ är unik. Funktionsmedicinen skapar en förståelse för personens biokemiska individualitet, genetiska och miljömässiga förutsättningar. Vi har alla en personlig genetisk och biokemisk uppsättning som ger specifika förutsättningar. Det gäller allt från livshistoria, känslighet för miljöpåverkan, kroppsfunktioner, näringsstatus till inre biokemi. Därför är det viktigt att du har en anpassad plan för att hitta vad som fungerar för just dig. Funktionsmedicin förstår kopplingar mellan den inre och den yttre kroppen och hur dessa påverkar hälsan. Målet är balans – både fysisk och psykisk.

Laboratorietester

ProactiveMedicine arbetar med flera världsledande internationella laboratorier (bla. Genova Diagnostics och Regenerus Laboratories) för att få bästa möjliga information och analysunderlag för att hjälpa våra kunder.