Mer om GI Effects

 

Hälsa handlar inte bara om vad du äter, det handlar om hur du smälter maten och tar upp näringen! Du kan äta den bästa dieten i världen, men om du inte kan bryta ner maten ordentligt och ta upp näringsämnena i din mat kommer det inte att stödja din hälsa optimalt.

God matsmältning är beroende av många faktorer. Avsaknad av matsmältningsenzymer, obalans i tarmbakterier, överväxt av patogena mikrober eller förändringar i hur snabbt maten rör sig genom matsmältningssystemet kan alla påverka mag- och tarmfunktionen negativt. 

Vanliga symtom förknippade med nedsatt matsmältningsfunktion:

Dessutom finns 70% av immunsystemet i tarmen. Detta innebär att mag-och tarmhälsa är direkt kopplad till immunhälsa. Om du upplever att du ofta blir dålig eller påverkad av mat, eller lider av allergier, intoleranser eller överkänslighet mot mat eller en autoimmun sjukdom, kan obalanser i din mag-och tarmkanal vara bidragande faktorer. 

Matsmältningssystemet är också en viktig väg ut för gifter och gamla hormoner. Obalanser i mag-och tarmkanalen kan därmed kopplas till hormonella obalanser och olika hudsymptom.

 GI-effect testet är ett av de mest omfattande sätten att bedöma mag-och tarmhälsa och funktion; såsom: 

GI Effect testet rekommenderas när: