Så här jobbar vi

Vi arbetar tillsammans med dig för att långsiktigt och hållbart förbättra din hälsa.

ProactiveMedicine skräddarsyr steg för steg rekommendationer, utifrån din personliga hälsoprofil och livssituation. Våra rekommendationer grundar sig på laboratorietester, kost- och livsstilsråd samt olika kosttillskott.

 
 
inital analys

Initial analys och hälsoplan

Vi går på djupet och försöker kartlägga orsaker till dina hälsoproblem. Du får svara på ett antal frågor, vi ordnar med provtagningar och vi analyserar. Våra rekommendationer kan därför bli individuellt anpassade och vi tar fram korta och långsiktiga råd och planer kring kost, tillskott och livsstilsfrågor.

Alla våra möten sker digitalt med videomöte.

 
uppföljning.jpg

Uppföljning och löpande rådgivning

Återbesök för uppföljning, fortsatt rådgivning och långsiktigt arbete

När du fått råd kring vad du bör göra är det bra att genomföra förändringar stegvis. Sedan gör vi återkommande uppföljningar för att utvärdera resultatet av insatserna. Ofta behöver du även göra en del justeringar under resans gång.

 
blodprov

Blodprover och laboratorietester

ProactiveMedicine jobbar med Functional Medicine och är därför intresserade av varje individs biokemiska och genetiska unikitet. Därför behöver vi samla in så mycket information som möjligt av dig. Detta sker genom omfattande frågeformulär, kostdagböcker, noggranna kliniska undersökningar och avancerade och omfattande laboratorietester.

 

Att tänka på innan du blir kund hos oss

Det finns några saker det lönar sig att fundera genom innan du blir kund hos oss. Dels tar processen tid och kräver engagemang. Dessutom är det en rätt kostsam investering. Du som vill förebygga hälsoproblem eller lider av kronisk sjukdom kan få stor nytta av våra tjänster. Vi strävar efter att alla ska få så mycket ut av processen som möjligt, och de flesta upplever påtagliga förbättringar, även om det är viktigt att veta att alla inte blir bättre av de åtgärder man genomför.

5sakeratttänkapå

5 saker att tänka på

Om du funderar på att bli kund hos oss