Helhetshälsa med hjälp av Functional Medicine

Vi går på djupet och försöker finna orsaker till olika obalanser i kroppen.

Med Näringsterapi som utgångspunkt och Functional Medicine som metodik har vi förutsättningar att hitta viktiga bidragande faktorer till olika typer av hälsoproblematik, som bl.a. kan vara inflammation, näringsbrister, stress (fysisk/psykisk), allergier, intoleranser, tungmetaller/gifter, virus, jäst/svampöverväxt, bakterier och parasiter. De kan belasta immunsystemet, nervsystemet eller orsaka hormonobalanser och mag- och tarmproblem.

Du får svara på heltäckande frågeformulär, vi ordnar med provtagningar och laboratorieanalyser. Med analysen som grund, tar vi fram kort- och långsiktiga rekommendationer om kost, kosttillskott och livsstil. Hälsoplanerna baseras på individuella behov.

Exempel på symptom där Functional Medicine kan hjälpa

Mag- och tarmproblem, nedsatt immunförsvar, kronisk stress och trötthet, hormonproblem mm.

Med hjälp av våra metoder tar vi fram åtgärdsförslag och livsstilsförändringar som du kan göra för att nå resultat och förbättra din hälsa.

functionalmedicine

Functional Medicine

Functional Medicine - Ett komplement till traditionell sjukvård

Functional Medicine eller Funktionsmedicin på svenska fokuserar på att återställa kroppens optimala funktion. Funktionsmedicin försöker identifiera de underliggande orsaker som bidrar till ohälsa såsom allergener, gifter, stress och inflammatorisk kost.

edited.jpg

Kostrådgivning

Kostrådgivning

Kostrådgivningen bygger på näringsterapi. Näringsterapi är ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för hälso- och sjukvård. Terapin beaktar den biologiska individualiteten genom att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer med personliga närings- och livsstilsprogram.

h%25C3%25A4lsoplan

Hälsoplaner och löpande rådgivning

Hälsoplan och löpande rådgivning

Vår funktionsmedicinska support till förändring är en coachningsmetod som fokuserar på att ge stöd. Vi hjälper våra klienter att göra framsteg och skapa positiva resultat i sina liv och förbättra sin hälsa.

Bestående resultat skapas när individen, genom stöd och kunskap, kan ta kontroll och själv påverka sin egen hälsa.

 

Varför ska du vända dig till oss?

Vi hjälper dig återställa kroppens funktioner

Varje individ är unik. Funktionsmedicinen skapar en förståelse för personens biokemiska individualitet, genetiska och miljömässiga förutsättningar. Vi har alla en personlig genetisk och biokemisk uppsättning som ger specifika förutsättningar. Det gäller allt från livshistoria, känslighet för miljöpåverkan, kroppsfunktioner, näringsstatus till inre biokemi. Därför är det viktigt att du har en anpassad plan för att hitta vad som fungerar för just dig och din kropp.

Funktionsmedicin förstår kopplingar mellan den inre och den yttre kroppen och hur dessa påverkar hälsan. Målet är balans - både fysiks och psykisk. Läs mer om Hur vi jobbar här.


att tänka på.JPG

Intresserad av våra tjänster?

Innan du anmäler intresse är det bra att läsa våra 5 saker du bör tänka på.