Helhetshälsa med hjälp av Functional Medicine

ProactiveMedicine hjälper dig med kostrådgivning, hälsoplaner och löpande rådgivning.

Vi går på djupet och försöker kartlägga orsaker till dina hälsoproblem. Du får svara på ett antal frågor, vi ordnar med provtagningar och vi analyserar. Med analysen som grund, tar vi fram korta och långsiktiga rekommendationer och planer om kost, tillskott och livsstilsfrågor. Resultatet baseras på individuellt anpassade råd.

ProactiveMedicine ser att det går att finna grundorsaker till obalanser i kroppen. Bidragande faktorer kan bl.a. vara näringsbrister, stress, allergier och intoleranser. Obalans kan även bero på tungmetaller och gifter, virus, jäst och svampöverväxt, bakterier eller parasiter. Alla dessa bidrar till olika sjukdomssymptom, som t.ex. trötthet, obalans i mag-och tarmfloran och läckande tarm. De kan belasta immunsystemet, nervsystemet eller orsaka hormonobalanser. Med hjälp av våra metoder tar vi fram åtgärdsförslag och livsstilsförändringar som du kan göra för att nå resultat och förbättra din hälsa.

functionalmedicine

Functional Medicine

Functional Medicine - Ett komplement till traditionell sjukvård

Functional Medicine eller Funktionsmedicin på svenska fokuserar på att återställa kroppens optimala funktion. Funktionsmedicin försöker identifiera de underliggande orsaker som bidrar till ohälsa såsom allergener, gifter, stress och inflammatorisk kost.

edited.jpg

Kostrådgivning

Kostrådgivning

Kostrådgivningen bygger på näringsterapi. Näringsterapi är ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för hälso- och sjukvård. Terapin beaktar den biologiska individualiteten genom att stimulera kroppens egna läkningsmekanismer med personliga närings- och livsstilsprogram.

h%25C3%25A4lsoplan

Hälsoplaner och löpande rådgivning

Hälsoplan och löpande rådgivning

Vår funktionsmedicinska support till förändring är en coachningsmetod som fokuserar på att ge stöd. Vi hjälper våra klienter att göra framsteg och skapa positiva resultat i sina liv och förbättra sin hälsa.

Bestående resultat skapas när individen, genom stöd och kunskap, kan ta kontroll och själv påverka sin egen hälsa.

 

Varför ska du vända dig till oss?

Vi hjälper dig återställa kroppens funktioner

Varje individ är unik. Funktionsmedicinen skapar en förståelse för personens biokemiska individualitet, genetiska och miljömässiga förutsättningar. Vi har alla en personlig genetisk och biokemisk uppsättning som ger specifika förutsättningar. Det gäller allt från livshistoria, känslighet för miljöpåverkan, kroppsfunktioner, näringsstatus till inre biokemi. Därför är det viktigt att du har en anpassad plan för att hitta vad som fungerar för just dig och din kropp.

Funktionsmedicin förstår kopplingar mellan den inre och den yttre kroppen och hur dessa påverkar hälsan. Målet är balans - både fysiks och psykisk. Läs mer om Hur vi jobbar här.


atttänkapå

Intresserad av våra tjänster?

Innan du anmäler intresse är det bra att läsa våra 5 saker du bör tänka på.